Jak pracujeme?

Na co se zaměřujeme nebo co máme při naší práci za prioritu?

 

EXPEDICE JE vždy rozvojovÁ

Každá expedice směřuje k předem daným rozvojovým a vzdělávacím cílům. Podle toho vybíráme prostředí, aktivity či způsob práce se skupinou. Proto je také každá expedice trochu jiná a odpovídá potřebám věkové skupiny i svému zaměření.

 

ROzvíjíme

1. Osobnost účastníků

Skrze reflexe a ohlédnutí účastníkům pomáháme lépe porozumět sobě samým a rozvíjet jejich dovednosti i znalosti. Konkrétně se zaměřujeme například na leadership a přijetí odpovědnosti, sebevědomí, týmovou práci, fyzické zdraví, odvahu nebo odolnost.

2. vztahy k druhým

Podporujeme respekt vůči odlišnostem, empatii a vzájemnou podporu. Vedeme k otevřené komunikaci a vzájemnému ohledu. Každý člověk, bez ohledu na své schopnosti, pohlaví, rasu, sexuální orientaci či vyznání, má na našich expedicích své místo.

3. odpovědnost

Vedeme k odpovědnosti za sebe, druhé i okolní svět. Chceme, aby účastníci nad svým konáním a rozhodováním přemýšleli tak, aby výsledná volba měla pozitivní dopad nejen na ně samé, ale i na společnost a prostředí, ve kterém žijí.

 

Malé skupiny

Na expedice bereme maxiálně 14 účastníků. To je počet, ve kterém již můžeme fungovat jako tým a zajistit třeba praktické fungování (od uvaření jídla po nachystání tábořiště), ale stále je dostatek prostoru pro individuální rozvoj. Instruktoři jsou typicky dva.