fbpx

Rána v mlžném oparu a večery u ohně. Odvážné výzvy, samostatnost i důvěra, nový prostor pro poznání spolužáků i sebe sama.
I vaše třída tohle může zažít.

 

Naše školní expedice vytváří bezpečný prostor pro zdravý rozvoj, spolupráci a sociální interakci dětí a mládeže. Vaši školu podpoříme dlouhodobě: zaškolíme pedagogy, pomůžeme s metodikou v této oblasti. 

 

Máme odbornost i zkušenosti. Nositelem značky Outward Bound v České republice je nezisková organizace Prázdninová škola Lipnice. Na míru připravíme také školy v přírodě či adaptační kurzy.

Jak konkrétně expedice vypadají?

 • Školní expedice trvá pět dní. Jede i třídní učitel a školní psycholog, preventista nebo tělocvikář.
 • Žáci a studenti během expedice posilují svou samostatnost a zodpovědnost v několika rolích: orientují se v terénu podle mapy, připravují jídlo v přírodě, staví tábořiště, kde nocují, chystají dřevo a rozdělávají oheň.
 • Zkušení instruktoři je tyto dovednosti učí. K přenosu zkušeností využívají také principy reflexe a peer koučinku.
 • Úspěšné zvládnutí pobytu v přírodě podporuje vzájemnost a sounáležitost mezi vrstevníky ve třídě. Výsledky práce jednotlivých expedičních rolí jsou totiž prospěšné celé skupině.
 • Na expedici pracujeme s také s tématem osobnostních typů. Připravili jsme novou vizuální pomůcku „karty osobností“, které studentům pomohou pochopit, jak mohou být osobnosti ve třídě různé a jaké jsou jejich silné stránky. Do expedice zařazujeme program Galerie osobností, při kterém studenti v diskusi přicházejí na to, jak spolu mohou různé osobnosti lépe vycházet. Pod vedením zkušených instruktorů si nastaví jednoduchá pravidla komunikace ve třídě.
 • Jsme schopni zorganizovat expedice po celé ČR.

Co EXPEDICE PŘINESE STUDENTŮM?

 • Expedice v přírodě mají prokazatelně pozitivní vliv na zdraví a rozvoj sociálních a emočních kompetencí studentů. 
 • Expedice zvyšují celkovou vitalitu a odolnost studentů a motivují k přirozenému pohybu v přírodě.

Co EXPEDICE PŘINESE třídě a PEDAGOGŮM?

 • Expedice posiluje pozitivní aspekty třídního klimatu. Škola bude bezpečnějším místem, kde se žáci nebudou bát projevovat svou jedinečnost.
 • Expedice umožní blíže poznat spolužáky v novém prostředí, může pomoci odhalit ohniska případných konfliktů či vztahových problémů.

Co EXPEDICE PŘINESE VAŠÍ ŠKOLE?

 • Zaškolíme vaše pedagogy, aby mohli v budoucnu tento typ programu realizovat samostatně.
 • Metodicky podpoříme vaši školu v koncepční práci se školními expedicemi v rámci školního vzdělávacího programu.

Náš tým pro školní expedice

Co máme za sebou: historie našich expedic

 

 • Od roku 1992 patříme do mezinárodní komunity vzdělávacích organizací, které se zaměřují na zážitkové učení v přírodě. Tato síť ročně pracuje se 150 000 mladými lidmi na šesti kontinentech.
 • V letech 2021 a 2022 jsme v ČR realizovali 10 školních expedic, kterých se zúčastnilo 249 dětí, studentů a pedagogů.
 • Vytvořili jsme novou metodiku, která zvyšuje užitečnost expedic pro třídní kolektivy.
 • Naši instruktoři jsou zkušení outdooroví specialisté a na expedicích pracují s principy risk managementu.
 • Držitelem licence Outward Bound v ČR je Prázdninová škola Lipnice, která již desítky let patří mezi průkopníky zážitkové pegagogiky u nás.
113 účastníků v roce 2021
25 expedičních dní
114 spokojených pedagogů + 1 ředitel
6 expedic pro třídy v roce 2021

Jak budou vypadat další kroky naší spolupráce?

 • Navrhneme kompletní program expedice.
 • Rádi do něj začleníme i vaše konkrétní požadavky. 
 • Příprava pak probíhá ve spolupráci s pedagogy, kteří budou s dětmi také na expedici.
 • Sejdeme se, abychom probrali cíle, bezpečnost, metodiku, očekávání, role v týmu, program den po dni, případně specifické potřeby, důrazy a požadavky.
 • Outdoorové vybavení (spacáky atd.) v případě potřeby rádi zapůjčíme.

Ozvěte se nám! Rádi se s vámi potkáme, abychom se osobně poznali a nezávazně probrali další souvislosti.

[Odesláním tohoto formuláře souhlasíš s použitím tvých výše uvedených údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.]