Risk management

Každý pohyb v přírodě má svá přirozená rizika. Takto se je snažíme zcela eliminovat, nebo alespoň snížit na minimum. Respektive se připravit na řešení, když již náhodou problém nastane.

 

Řídíme a eliminujeme riziko

Bezpečnost a zdraví účastníků a instruktorů je pro nás největší prioritou. Následované bezpečím okolního prostředí a věcí (materiáu).

Proto při plánování expedic a jednotlivých aktivit zvažujeme všechna rizika spojená s realizací, stejně jako scénáře, kdy jak jednat. Zařazujeme pouze takové programy, kde jsme schopni rizika udržet na bezpečné úrovni a zároveň zajistit kvalitu.

Aplikujeme na to naše interní bezpečnostní standardy, které každoročně aktualizujeme o svoje zkušenosti i zkušenosti našich partnerských škol ze zahraničí. Na poli outdoorového vzdělávání patří k těm nejpropracovanějším na světě.

 

Procházíme bezpečnostními prověrkami

Každé dva roky procházíme podrobným přezkouáním našich bezpečnostních standardů: z centrály Outward Bound v Kanadě za námi přijede pozorovatel, co sleduje a vyhodnocuje naše postupy přímo na expedicích. Jeho případné připomínky nebo tipy následně zapracováváme do následné praxe.

Mimo to navíc pořádáme podobné, každoroční interní kontroly.

 

Máme zkušené instruktory

Naši instruktoři mají naši plnou důvěru: protože prošli interním i externím vzděláváním či certifikacemi. Například garanti lanových či vodních aktivit musí mít příslušné zkoušky, všichni jsou absolventi kurzů první pomoci ZDrSEM nebo za sebou mají interní instruktorské vzdělávání. K tomu i tisíce hodin práce s lidmi a v outdooru. Rozhodně nejde o náhodné lidi z ulice bez zkušeností.

 

Víme o zdravotních omezeních účastníků

Každý účastník kurzu musí jako součást přihlašování vyplnit zdravotní prohlášení. Odtud se naši instruktoři dozví, s jakými zdravotními omezeními mají u konkrétních lidí počítat. Tomu pak přizpůsobují program (například upravují náročnost konkrétních aktivit) nebo s nimi jen počítají (například přibráním speciálního zdravotníckého materiáu). Toto zdravotní prohlášení si necháváme těsně před začátkem expedice aktualizovat.

Snažíme se tak o to, abychom expedice učinili dostupnými co nejvíce lidem, a zároveň aby byly bezpečné.

 

Kvalitní, certifikované vybavení

Na potenciálně nebezpečné aktivity (například skalní lezení) používáme pouze vybavení splňující bezpečnostní standardy, respektive pravidelně procházející kontrolou.