Nevíte co v létě s náctiletým? Nabídněte mu/jí reálnou zkušenost

Aneb proč je pro teenagery expedice tak rozvojová a kam po ní sáhnout.

 

Přes rok byli středoškoláci zaparkováni u monitorů doma, často bez dostatečného pohybu i sociálních vztahů. Závěr školní výuky sice již strávili ve škole, ale následky ročního výpadku na nich vidíme všichni.

Co s tím? Jsou tu prázdniny. Kam je nasměrovat a proč? Co jim nabídnout, aby opustili zaběhané domácí koleje a pustili se více do života? V současné době se nabízí pár možností, které nejsou založeny pouze na předkládání zábavy a uspokojování rozličných potřeb, ale na aktivním zapojení v realitě a získávání vlastních zkušeností s vrstevníky. Takovým místem jsou třeba skupinové expedice. A mohou probíhat třeba za humny. Důležité je vydat se na cestu. Taková akce učí člověka žít s málem a starat se o sebe i druhé. Přijmout plnou odpovědnost. Je to prosté, ale funguje to.

Expedice navíc přináší dobrodružství. Překonání sebe sama, napětí a pokud je dobře připravená, tak i zvládnutelnou, rozvojovou nejistotu. Ve výsledku dosažení cíle, uspokojení a samostatnost.

Je li ve skupině, vytváří i prostor pro reálnou spolupráci. Naplňuje nás a zároveň uspokojuje základní potřebu stát se součástí nějakého společenství, cítit se užitečný/užitečná, mít někde své místo. A o to tu jde. Když je za mnou něco vidět a přináším hodnotu, cítím se dobře. Ať již mladí vyrazí sami nebo organizovaně, na jejich sebevědomí a posun k dospělosti to má obrovský vliv.

“There are three ways of trying to win the young. There is persuasion, there is compulsion, and there is attraction. You can preach at them: that is a hook without a worm. You can say, You must volunteer, and that is of the devil. You can tell them, You are needed. That appeal hardly ever fails.”

– Kurt Hahn, zakladatel Outward Bound

S kým poslat neorganizovanou mládež do přírody?

V rámci programu DofE – s Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu, s Outward Bound, případně s Terapií divočinou. Všechny organizace k sobě mají velmi blízko a podrobněji se o nich můžete dočíst na závěr článku. Dvě z nich založil pedagog Kurt Hahn (také učitel Prince Philipa), jehož myšlenky jsou živé dodnes.

Výše uvedené organizace se liší, nicméně jako jeden ze základů používají všechny “expedici” v přírodě. Proč zrovna ji?


Jedinečnost expedic pro mládež – principy, na kterých to funguje

Příroda tu tvoří jakéhosi neutrálního prostředníka, aktivátora i omezovatele. Stanovuje podmínky a dává okamžitou zpětnou vazbu. V přírodě nemůžeme chytit wifi, koupit si co chceme či se nechat kolébat gaučem a ledničkou. Je třeba si zvyknout a přizpůsobit se… na členy kolektivu, na omezené zdroje, na nutnost domluvy, vrtkavé počasí. To všechno v nás buduje odolnost, schopnost pružně reagovat a zoceluje nás pro další dny v reálném životě.

Musí být samostatní – starají se o sebe

Mladí jsou nuceni převzít plnou zodpovědnost za běžné práce v chodu a životě skupiny. Učí se spolupracovat, dodržovat čas, organizovat se. Instruktor nejprve učí dovednosti a pak proces spíše sleduje a napomáhá řešení problematických situací.

Výzva a nejistota – cesta k sebevědomí

Spát v přírodě, řešit v ní hygienu a základní potřeby, fungovat i v dešti, vařit, je pro mnohé mladé lidi výzvou. Stejně tak jiné úkoly, jež spontánně vznikají či jsou zadávány skupině po cestě. Nutnost se přizpůsobovat a zvládnutí překážek pak zvyšuje sebevědomí a rozvíjí mnoho dalších schopnosti.

Reálná osobní zkušenost a důsledky

Příroda a počasí dává okamžitou zpětnou vazbu. Mokré boty, špatně sbalený batoh, podcenění doporučení instruktora. To vše jsou zkušenosti s reálným dopadem – které učí nejefektivněji.

Nezbytná spolupráce a podpora ve skupině

V terénu je nutné táhnout za jeden provaz. Často je třeba přijmout zodpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. Spolupracovat na dílčích věcech a podporovat se. Je třeba uvařit, najít místo na spaní, zvládnout úkol, rozdělat oheň a nanosit dříví. Všichni jsou si rovni a je třeba, aby přiložili ruku k dílu.

Pohyb a příroda – zdravý vývoj

Příroda a pohyb harmonizuje fyzicky i duševně každého, teenagery nevyjímaje. Přestávají bojovat proti autoritám a pravidlům, přehnaně se vymezovat a navracejí se k přirozené vyrovnanosti.

Malá skupina – více důvěry a podpory

Expedice probíhají v počtu do 14 ti osob. Menší skupina vytváří lépe fungující tým, později až téměř rodinnou komunitu. Snáze se dělí role, komunikace je přímější, sdílení ve skupině snazší a hlubší. V takové skupině nachází každý snadno své místo a cítí se v ní dobře i introvertnější typy.

Proces změny, učení a uvědomování probíhá buď spontánně (u DofE), nebo přes sdílení, otázky a chvilky zamyšlení s poznámkovým blokem. Po každé aktivitě nebo na závěr dne dochází k reflexi toho, co se událo. Dospívající kluci a holky se tu učí vyjadřovat své pocity, hledají cesty lepší komunikace a spolupráce, mluví o tom, co jim vadí, dělá radost nebo si dávají zpětnou vazbu.


Specifika jednotlivých organizací a jejich expedic

DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Expedice jsou součástí komplexního programu pro rozvoj mládeže. Jsou jakýmsi vrcholem pravidelné práce na sobě v oblastech dobrovolnictví, rozvoje dovedností a pravidelné fyzické aktivity. Expedice je zde zpočátku jen víkendová (bronzový stupeň), ta nejnáročnější trvá čtyři dny (zlatá úroveň). Mladí účastníci ji chystají zcela sami – jen s podporou a kontrolním dohledem dospělého. Místo a zajištění je poté již na samotné (zpravidla 4-7mi členné) skupině. Programy DofE probíhají většinou na školách, ale lze se do nich zapojit i individuálně na stránkách www.dofe.cz.

Expedice Outward Bound jsou doplněny různými outdoorovými aktivitami (lanové překážky, sjíždění řeky, skalní lezení) a týmovými úkoly s následnými rozbory. Cíleně pomáhají rozvíjet soft skills a hard skills, pomáhají pracovat na slabých stránkách, stanovovat si cíle a plánovat kroky do budoucna. Nejsou výjimkou ani ekologická témata. Expedice jsou určeny pro každého psychicky zdravého jedince. Bez nadsázky lze říci, že jsou kromě intenzivních zážitků také školou pro životwww.outwardbound.cz

Terapie divočinou a jejich výpravy jsou určeny mládeži, dospělým nebo rodinám řešícím seberozvoj, životní křižovatku či problémové životní období. Na akci  je přítomný psycholog, který má odborné zázemí i čas se účastníkům věnovat. Program vychází z potřeb skupiny. Při sdílení se hledají příčiny věcí, odkrývá podstata a uvolňují emoce a napětí na pozadí. Příprava na výpravu je zpravidla delšího rázu – buduje důvěru mezi týmem a účastníkem. Také uzavření společné práce je pozvolné – navazuje na společný čas v přírodě a cíleněji pomáhá se zapojením nových návyků do života. www.terapiedivocinou.cz

Všechny organizace k sobě mají velmi blízko. Obecně platí, že čím delší je pobyt v přírodě mimo zaběhnuté stereotypy a domácí prostředí, tím lépe. Snáze se nastaví nový pohled na život, upevní návyky a dojde ke změně.

Máte-li v okolí běžného teenagera, bojujete-li s jeho postojem k autoritě, s jeho stagnací či nevyužíváním jeho kvalit, pošlete jej na expedici Outward Bound nebo nabídněte program DofE. Je-li však psychika již zásadněji poškozena nebo chování překračuje běžné normy, pak je lépe navázat kontakt s organizací Terapie divočinou.

Věříme, že v budoucnu nás čekají i společné projekty mezi organizacemi.


Současné otevřené kurzy Outward Bound pro středoškoláky

Life Experience (16-20 let), 13 dní – plutí na raftech, orientace v terénu, turistika, plachetnice, lezení po skalách, pomoc na farmě a další programy. Kurz přináší zážitek z fungující a podporující se komunity. Skrze outdoorové aktivity i sebeobsluhu zvyšuje sebevědomí, schopnost zvládat náročné úkoly ve větším klidu, odolnost, schopnost efektivně se zapojit do týmu, umožňuje reálné poznání sebe sama a mnoho dalšího.

River Adventure (15-18 let), 7 dní – bere účastníky na kánoích na netradiční řeku Ploučnici ale nabízí i aktivity a dobrodružství na souši. Hlavním tématem kurzu je překonávání překážek – jak na řece a při plavbě, prodírání se zarostlou řekou, či nepřízněmi počasí, tak v přeneseném významu také v životě – v překonávání našich postojů k životním výzvám, tomu, co se nám staví do cesty, vlastnímu pohodlí.

Wilderness (15-19 let), 9 dní- během expedice otevírá otázky vztahu s přírodou, principů na kterých její vyváženost funguje a které ovlivňují i člověka. Aktivně zapojuje účastníky do dvou výjimečných projektů na ochranu divoké přírody – Ptačí Záhoří a Josefovské louky. Dny na cestě s batohem jsou zpestřeny cestou na kanoi na řece Metuji a dalšími skupinovými úkoly pro danou věkovou skupinu a téma.

Winter Challenge (16-19), 7 dní – zimní expediční kurz. V prologu mimo období kurzu se zaměřuje na přípravu účastníků na kurz, v prvních dnech věnuje čas také na zvládnutí dovedností pobytu v zimních podmínkách. Zimní putování přináší velké změny z hlediska sebevědomí, zodpovědnosti, schopnosti práce ve skupině.

Kromě řady expedic pro středoškoláky nabízí Outward Bound také školní expedice pro třídní kolektivy a otevřené expedice pro starší věkové kategorie včetně dospělých. Kompletní informace je možné najít na www.psl.cz a www.outwardbound.cz

“Je v nás víc, než si myslíme. Pokud se podaří, že nám to někdo umožní zahlédnout, možná se pak po zbytek svého života nebudeme ochotni smířit s ničím menším.”

– Kurt Hahn, zakladatel Outward Bound