Zemřel Princ Philip, Vévoda z Edinburghu, patron Outward Bound

Věřil v potenciál mladých lidí. Inspirován svým mentorem Kurtem Hahnem, zakladatelem Outward Bound, a osobními zkušenostmi ze školy Gordonstoun neváhal podpořit jeho úsilí co se týká rozvoje mladých lidí. Jeho slova, jako námořního poručíka a velitele za 2. světové války, patrona Outward Bound UK nám mohou v této chvíli dát nahlédnout do vzniku OB i jeho filozofického zázemí a uvědomit si střípek z toho, jaký to byl člověk.

 

Outward Bound – Inward Odyssey
(překlad z knihy M.Zelinskiho: “Outward Bound – The Inward Odyssey” uveřejněný v Metodických listech PŠL v r. 1992)

Termín Outward Bound označuje vytažení signální vlajky „Blue Peter“ na palubě obchodních lodí opouštějících přístav, aby se vydaly k neznámým břehům. Aby byla plavba bezpečná a úspěšná, musí se členové posádky vzájemně doplňovat ve svých dovednostech a zkušenostech. Proto byl termín Outward Bound zvolen k označení organizace, která měla za druhé světové války pomáhat mladým mužům stát se příslušníky Britského obchodního válečného námořnictva. Učit technické dovednosti plavby je jednoduché, ale nacvičovat je za útoku ponorek a bouření Atlantiku je podstatně náročnější. Outward Bound byl myšlenkou Laurence Holta, velitele Blue Funnel Line a Kurta Hahna, ředitele školy v Gordonstounu. Já byl žákem této Gordonstounské školy, a tak není divu, že jsem byl roku 1953 přizván, abych se stal patronem Outward Bound. Od té doby jsem navštívil většinu škol a středisek této organizace na celém světě.

Vše začalo roku 1941 v Aberdovey na severu Walesu. Myšlenka se rozšířila do 18 zemí všech kontinentů a šíří se dále (pozn.: dnes 38 škol). Od samého začátku chtěl Outward Bound zvyšovat sebedůvěru a sebevědomí mladých lidí a jejich sebepoznávání. Je „vnitřní odysseou“, je tím, co Carl Jung označil termínem „proces individualizace“. Každý jedinec potřebuje vnitřní sílu, aby se mohl vyrovnat se životem, jeho nástrahami a proměnami. Filozofie Outward Bound říká, že nikdy není příliš pozdě ani příliš brzy na to, aby člověk začal poznávat sebe sama.

HRH Princ Philip, vévoda z Edinburghu, patron Outward Bound U.K.
překlad H. Ždímalová

 

Princ Phiip s tehdejším předsedou Prázdninové školy Lipnice (Outward Bound CZ) Otou Holcem a Janem Neumanem v Aberdovey na kongresu k 50. výročí založení Outward Bound, 26. červen 1991

Princ Phiip s tehdejším předsedou PŠL (Outward Bound CZ) Otou Holcem a Janem Neumanem v Aberdovey na kongresu k 50. výročí založení Outward Bound, 26. červen 1991